Ställning & skylift

För att måla en större fastighet krävs det ofta att man sätter upp en ställning eller använder skylift.

Vi är certifierade för att använda både ställning och skylift vid större målningsarbeten av fastigheter.

Att vara certifierad för att bygga, förändra eller riva en ställning, innebär att man enligt lag måste ha genomgått ställningsutbildning samt ha dokumentation som styrker detta. För att använda en skylift innebär det att den som använder den ska vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna garantera en säker användning. Välkommen att höra av dig för mer information.